స్టార్ హీరో రవి తేజ భార్య ఎవరి కూతురో తెలుసా? అందుకే తన భార్యను ఎవరి చూప...

https://www.youtube.com/watch?v=TlDTcJqWOoU&feature=youtu.be

Comments

Popular posts from this blog

ఈ నటుడిని గుర్తుపట్టారా??ఈతని కొడకు మనం రోజు చూస్తున్న సీరియల్ హీరో అని ...

నిన్నే పెళ్ళాడుతా సీరియల్ నుంచి 'మృదుల' ఎందుకు వెళ్ళిపోయిందో తెలుస్తే షా...

“ఒక్కడు” సినిమాలో మహేష్ బాబు 'చెల్లెలు' గుర్తుందా? ఇప్పుడు ఆమె టాలీవుడ్ ...